Healthcare

Het is evident dat software in de gezondheidszorg moet voldoen aan de strengste eisen qua beveiliging, betrouwbaarheid, snelheid en functionaliteit. Tegelijk gelden strikte criteria ten aanzien van de efficiency en de voorspelbaarheid van het ontwikkelproces. We zijn dan ook trots op de groep uiteenlopende zorg- en onderzoeksinstellingen die de veelzijdigheid en de kwaliteit van onze diensten en processen erkent.