Code Golf 2019

HR en MVO zijn twee belangrijke aspecten binnen NetRom. We zien het als een bepaalde mindset. In Roemenië worden bijna wekelijks trainingen, evenementen of sessies gehouden met deze onderwerpen.

NetRom heeft een HR Policy waarbij vier belangrijke events worden georganiseerd voor het aantrekken van nieuwe ontwikkelaars.

  • NetRom Software Academy
  • NetRom Code Golf
  • NetRom Summer Camp
  • NetRom Internship Program

Momenteel worden alle studenten uitgenodigd deel te nemen aan Code Golf, daarom gaan we dit event verder toelichten. Sinds het allereerste begin van ons bedrijf hebben we nauwe banden met de universiteiten in Craiova. Vrijwel al onze medewerkers komen er vandaan. We verzorgen met regelmaat gastlessen en werken mee aan stages en afstudeerprojecten. Enerzijds zorgen we ervoor dat studenten een realistisch beeld krijgen van de praktijk op de arbeidsmarkt, anderzijds leren we de studenten in verschillende projecten steeds beter kennen.

SPELELEMENT

De reis van deze wedstrijd begon in 2013, die openstaat voor iedereen die studeert. Het uitgangspunt: originaliteit en algoritmische denkkracht zijn meer waard dan parate technische kennis. Het gaat om het uitdenken en opleveren van werkende, maar zeker ook creatieve oplossingen. Wie daarbij - net als in het golfspel - minimale middelen gebruikt, is de winnaar. De combinatie van spel en prestatie leent zich wat ons betreft uitstekend om elkaar beter te leren kennen en met name om zicht te krijgen op de persoonlijkheid en de creativiteit van de deelnemers. Dit jaar gaat het alweer om de 7e editie.

EDITIE 2019

Deze editie van de wedstrijd zorgt voor een nóg betere combinatie tussen online programmeren en een interne hackathon. De wedstrijd vindt plaats in twee rondes. Voor de eerste ronde, worden deelnemers uitgedaagd om oplossingen te bouwen voor een uniek en zeer bekend spel, namelijk de klassieker Snake. Het verslavende spelletje dat ‘vroeger’ iedereen op zijn/haar telefoon had! De 20 beste deelnemers worden uitgenodigd voor de grote finale. In de finale moeten de deelnemers, binnen 4 uur, oplossingen zoeken en hun ideeën presenteren.

NIEUW TALENT

Door te observeren hoe een deelnemer omgaat met deze cases, krijgen we een heel goed beeld van de karaktereigenschappen en competenties. Met de meest getalenteerde studenten gaan we relaties aan, die we na hun afstuderen vaak succesvol voortzetten in een arbeidsovereenkomst. Maar het belangrijkste doel is: het uitdagen en aanmoedigen van creatief jong talent voor dit mooie vak. Momenteel kunnen studenten zich inschrijven voor Code Golf 2019. Hoe deze editie is verlopen, hoort u binnenkort!


Het succes van alle voorgaande edities sterkt ons in de overtuiging dat HRM, kennismanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan elkaar zijn verbonden.