Kickoff Smart city of Craiova

Onlangs zijn we begonnen aan een project waarin we een jaar lang op eigen initiatief kennis en technologie ontwikkelen ten behoeve van de stad Craiova.

Wij werken vraaggestuurd: onze opdrachtgevers bepalen goeddeels wat wij doen. Daardoor is de ontwikkeling van onze kennis en kunde in hoge mate afhankelijk van de opdrachten die we uitvoeren. In hoge mate, maar niet helemaal. Onlangs zijn we begonnen aan het project Smart city of Craiova. In november was de kickoff tijdens de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers.

Start onderzoek

Technisch en HR-directeur Mircea Negrilă schetste in zijn opening de contouren. Het doel is dat NetRom Software de inwoners en bestuurders van Craiova helpt met het oplossen van een of meer problemen. Het middel is een innovatieve IT-oplossing die in samenspraak met de stad wordt bedacht en ontworpen, en onder supervisie van NetRom Software door IT-studenten wordt gebouwd. Het domein is dat van Internet of Things, Big data en Smart city. Er is 9 maanden tijd om problemen in kaart te brengen, ideeën te verkennen, oplossingen te bedenken, een plan te selecteren, het uit te voeren en op te leveren. Natuurlijk is het nevendoel dat onze medewerkers zich persoonlijk en als team ontwikkelen: in technologisch opzicht, maar ook in vaardigheden als het luisteren naar een opdrachtgever, het identificeren van requirements, projectmatig werken, onderhandelen en het werven en begeleiden van studenten. Het doel van deze kickoff was de medewerkers goed voor te bereiden op een periode van onderzoek, innovatie en samenwerking.

Voorbeelden

Om de verbeelding te prikkelen noemde Mircea enkele mogelijke dan wel reeds gerealiseerde voorbeelden van innovaties die zowel het bestuur als de bewoners van Craiova kunnen ondersteunen:

1. OV

Weergave van de verwachte tijd en precieze plaats van vertrek van de eerstvolgende bus en tram op alle tram- en bushaltes en busstations in de stad

2. Markt

Monitoring van dagmarktkramen met behulp van onder meer gewichtssensoren: marktbezoekers hebben een plattegrond, de marktmeester ziet hoe de kramen worden gebruikt en de gemeente voorkomt het illegaal onderverhuren van kramen

3. Vuilnis

Track ‘n’ trace van de vuilniswagens: de gemeente kan ingrijpen als een gecontracteerde partij niet aan verplichtingen voldoet of illegaal bijklust, de bewoners kunnen rekenen op vuilnis dat op tijd wordt opgehaald

4. Politie

Een ERP-systeem dat het onderzoeksproces van rechercheurs ondersteunt en dat is gekoppeld aan landelijke databases: de politie werkt sneller en beter, de pakkans stijgt en bewoners zien beter wat er met hun aangifte gebeurt

Uitproberen

Na deze voorbeelden volgde de eerste externe spreker: een Roemeense nationale tv-ster. Deze trendwatcher besteedt in iedere aflevering van zijn dagelijkse show aandacht aan de rol van IT in het dagelijks leven, nu en in de toekomst. Hij verzorgde aan de hand van talloze fragmenten een inspirerend betoog voor het uitproberen, doordenken en praktisch toepassen van de technische mogelijkheden van IoT en Big Data.

Beta

IT-architect Martijn Smit van opdrachtgever Oblivion presenteerde vervolgens een inspirerende selectie van datagedreven innovaties die mensen helpen prettiger te leven of samen te werken. Ook in deze voorbeelden speelde het IoT een hoofdrol. De tweede Nederlandse spreker, kunstenaar Sander Veenhof, ging in op de mogelijkheden van Virtual Reality. Veenhof is gespecialiseerd in projecten waarin fysieke en virtuele ruimtes elkaar aanvullen én een wisselwerking aangaan met lokaal aanwezige data en mensen. Hij onderzoekt mogelijke toekomstscenario’s in betaversies van de wereld die ons te wachten staat. In praktische workshops verkenden de deelnemers hoe VR en data je kunnen helpen het stadsverkeer in goede banen te leiden.

Aan de slag

Door de stortvloed aan inspirerende en uitdagende mogelijkheden bereikte het reeds aanwezige enthousiasme van de medewerkers nieuwe hoogtes. Ze gaan nu in teams aan de slag om in gesprek met bestuurders en bewoners mooie plannen te ontwikkelen, overtuigende projectvoorstellen te schrijven en gebruiksklare oplossingen op te leveren. Zodat de stad er in 2018 weer wat op vooruit gaat.

Nearshoring met NetRom Software