Post Craiova oktober 2018: blijven verbeteren

Laatst was ik in Nederland op een seminar over innovatie. Vakgenoten schilderden groots en meeslepend de nieuwste vergezichten.

De digitale transformatie gaat immers gepaard met veel disruptive innovation en paradigm shifts. Veel organisaties gaan hierin mee. Persoonlijk kies ik liever voor een solide en standvastige aanpak, waarbij we met weloverwogen stappen vooruit gaan.

Daarom voel ik mij als persoon én als ondernemer zo goed thuis in Roemenië, we hebben helemaal geen tijd hebben voor vluchtige hypes en continue veranderingen. Wij werken hier volgens klassieke managementprincipes. Het systematisch verbeteren van processen en organisaties, is voor mij persoonlijk een aantrekkelijke, kernachtige en toegankelijke bewerking van solide proces. Wat houdt dit voor mij in? Allereerst: verbeter zaken door ze goed te bekijken, te onderzoeken en opnieuw te ontwerpen. Ten tweede: doe dat permanent, dus zonder ermee te stoppen, en kijk steeds naar verschillende dingen. En ten derde: doe dat met respect voor de mensen die erbij betrokken zijn, zodat ook hun werkomgeving erop vooruit blijft gaan.

Natuurlijk doen we dit in ons primaire proces: software bouwen. Er is veel over te lezen in onze case studies, tech items en white papers. Maar ik geef u nu graag een voorbeeld uit een andere hoek, namelijk de nieuwbouw van de in 2020 te openen NetRom Campus. Achter de schermen gebeurt er al veel, nog recenter zijn we bezig met een aantal projecten op het terrein.

De NetRom Campus is niet ons eerste bouwproject: in de loop der jaren hebben we al verschillende panden herontwikkeld en in gebruik genomen. Op basis van eerdergenoemde proces zijn er diverse procesverbeteringen doorgevoerd. Ik noem er drie.

  • We zijn ons steeds nadrukkelijker gaan richten op langetermijnrelaties – ook met architecten en ingenieurs. Onze organisatie en dergelijke specialisten zijn op veel vlakken afhankelijk van elkaar. Daarom letten we niet alleen op prijs. We kennen de sterkere en zwakkere kanten van onze partners en blijven werken aan de optimale samenwerking op de lange termijn.
  • Hetzelfde geldt voor specialisten als taxateurs en landmeters, die sleutelposities hebben in de Roemeense bureaucratie. Hun contacten bij belastingen, kadaster en gemeentelijke diensten zijn cruciaal voor de voortgang van het bouwproces. In de loop der jaren zijn er uitstekende werkrelaties op basis van wederzijds vertrouwen opgebouwd.
  • Verder laten we iedere nieuwe leverancier screenen op betrouwbaarheid. We weten dus hoe het zit met zaken als omvang, kredietwaardigheid, solvabiliteit, betalingsgedrag en hoeveelheden rechtszaken. Daarbij ontdekten dat wij zelf op een punt een matige score kregen. Wij betalen iedere factuur standaard binnen 3 dagen. Dat wordt kennelijk als bedenkelijk beschouwd.

Of het nu gaat om softwareontwikkeling, HR, facilitaire processen of onze maatschappelijke betekenis: overal ontstaan lijstjes als deze. We blijven opletten en werken aan het verbeteren van processen en organisatie. Het is de sleutel van ons succes - en het geeft veel meer voldoening dan het omarmen van de eerstvolgende hype.


Han in 't Veld (1966) blogt op Post Craiova over het bestaan als Nederlandse ondernemer in Roemenië. Han is managing director van NetRom Software BV. Zijn Roemeense vrouw en hun zoon en dochter wonen in Breda. Han pendelt tussen Craiova en Nederland.