14 oktober 2016

WAT DOET ONS RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM?

R&D is cruciaal in onze organisatie en van belang voor onze opdrachtgevers. Voor één keer geen artikel van het team, maar over het team. Over de magie van teamwork is veel gezegd - ook door Johan Cruijff. Hij stelde dat uitzonderlijke prestaties geenszins voortkomen uit de toewijding van het individu aan het team. Volgens hem was het omgekeerd: wil je winnen, dan moet het team als geheel zich bewust en gericht kunnen inspannen om dat ene getalenteerde individu te faciliteren.

Uitblinkers maximaal ontwikkelen

Bij NetRom Software doen we met een schuin oog op Cruijff precies dat laatste: we kijken naar de sterkste kanten in het functioneren van onze medewerkers en gaan als organisatie aan de slag om die individuele eigenschappen maximaal te versterken. We bieden trainingen en maatwerk MD-trajecten en we ondersteunen MVO-projecten. En waar we ons echt in onderscheiden, is dat we medewerkers ook uitnodigen om toe te treden tot expertteams die zijn toegesneden op hun interesses en waarin ze hun sterke kanten maximaal kunnen ontwikkelen. Er zijn nu teams op uiteenlopende gebieden als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Onboarding, Process Optimization, Prestatiebeoordeling, Communicatie en Research & Development. Dit laatste team schrijft gewoonlijk het technische artikel dat u op deze plek misschien verwacht. In plaats daarvan leest u nu een artikel over dit team.

Technologie op het netvlies

Het NetRom Software R&D-team bestaat in zijn huidige vorm sinds 2012. Het is een klein, maar efficiënt en hecht team dat zich in korte tijd onmisbaar heeft gemaakt. Het bereikt niet alleen ons eigen bedrijf in de volle breedte, maar publiceert op deze site en in de pers ook regelmatig artikelen over de meerwaarde en mogelijkheden van de nieuwste ontwikkelingen. Het team bestaat uit 8 software-architecten en tech-enthousiastelingen. Zij verkennen en beoordelen voortdurend recente technologische ontwikkelingen vanuit het perspectief van software-ontwikkeling. Hun doel is: Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie over nieuwe technologie, het ontwikkelen, aanpassen en introduceren van bedrijfsbreed toepasbare software-ontwikkelstandaarden en zorgen dat het belang van kwaliteit in architectuur, ontwerp en tooling zo mogelijk nóg meer op het netvlies van alle medewerkers verschijnt. Het R&D-team werkt veel en intensief samen met andere collega’s. In een wekelijkse bijeenkomst van een uur controleren ze de voortgang van lopende activiteiten, bespreken ze mogelijke nieuwe acties en wisselen ze van gedachten. Iedere actie heeft een eigenaar, die per onderzoeksvraag beslist of hij er experts buiten het team bij betrekt.

Presentaties

Van alle activiteiten van het R&D-team hebben hun technische presentaties waarschijnlijk het meeste bereik en de meeste impact. Deze presentaties vinden een of twee keer per maand plaats van 08:30 tot 09.30 uur ‘s ochtends. Ze gaan vrijwel altijd over concepten en keuzes in architectuur en trekken zo’n 30 tot 60 mensen. De presentaties worden meestal gegeven door leden van het R&D-team, maar soms ook door collega’s daarbuiten. In dat geval zorgt het R&D-team dat de presentatie qua format en content voldoet aan enkele algemene richtlijnen. De inhoud is in sommige gevallen ontleend aan een bestaand project. Het R&D-team beoordeelt dan samen met de technical lead van dat project wat de best practices zijn en wat daarvan bruikbaar is in andere of nieuwe projecten met vergelijkbare technologie.

Tips

De presentaties over architectuur en technologie zijn vooral belangrijk in het geval van een nieuw project, een nieuwe module of een ingrijpend re-design. Maar ook rond dagelijkse taken, zoals de start van de bouw van een nieuwe feature in een bestaand project, heeft het R&D-team relevante informatie. Meestal heeft die informatie betrekking op tools, ontwerppatronen en technieken. Het R&D-team presenteert deze informatie als technische tips die maximaal aansluiten op specifieke kwesties in de dagelijkse praktijk. Ze zijn kort, gaan over een specifieke tool of situatie en zijn bij voorkeur voorzien van een paar code samples. Het R&D-team publiceert ze op de interne SharePoint portal waar iedereen toegang toe heeft.

Meer weten over onze uitblinkers?
Contact ronald@netrom.nl
of bel naar +31 (0)30 782 0111.