De overdracht van materiedeskundigheid, businesslogica en procesexpertise is een noodzakelijke voorwaarde voor succes in software outsourcing . Hoe zorgen wij voor het effectief en efficiënt creëren, opslaan, delen en toepassen van kennis?

Kennis creëren

Wij leren door samen te werken in het oplossen van problemen, het optimaliseren van processen en het volgen van opleidingen en trainingen. De werving en selectie van nieuwe ontwikkelaars, vaak afstuderend, doen we op directieniveau. Functionele competenties zijn daarbij even belangrijk als creativiteit, accuratesse of onderzoekstalent. Kennis komt van veel kanten.

Kennis opslaan

Kennis loopt op twee benen: onze ontwikkelaars zijn de basis van ons succes. Natuurlijk hebben we krachtige online omgevingen als SharePoint Server, Jira, wiki’s en fora. We communiceren gestructureerd met elkaar en met u. Maar naast systemen en structuren zit kennis in hoofden en harten. Wij zorgen goed voor onze mensen, omdat kennismanagement en HR voor ons ondeelbaar zijn. Wij bieden onze software-ontwikkelaars niet alleen veel opleidingen, maar ook vier functioneringsgesprekken per jaar, een bonussysteem en uitgebreide voorzieningen als sportfaciliteiten, dagelijkse warme maaltijden en team building events. Verzuim en verloop zijn vrijwel nihil. Interesse? Check de vacatures.

Kennis delen

Wij delen onze kennis in geavanceerde online omgevingen en processen, maar ook in persoonlijke communicatie. Iedere dag begint met een plenaire meeting. Daarin is ruimte voor onopgeloste problemen, voor antwoorden en voor presentaties van innovaties en succesvolle oplossingen. Naast deze plenaire sessies zijn er veel bijeenkomsten op kleinere schaal waarin team spirit en kennisuitwisseling elkaar versterken.

Kennis toepassen

Ieder nieuw project profiteert van deze aanpak. Ieder projectteam is samengesteld in de juiste combinatie van functionele en persoonlijke competenties. Ieder project begint met een Creative Meeting waarin we ideeën en oplossingsrichtingen verwerken tot een plan. Doordat we systematisch verder bouwen aan onze kennis en ervaring, zijn onze oplossingen stuk voor stuk concurrerend in termen van kwaliteit en kosten.

NetRom Academy: recruitment en management development

Met de oprichting van de NetRom Academy versterken wij de continuïteit in de constante aanwas van toptalent. In nauwe samenwerking met de de twee universiteiten in Craiova bieden we geselecteerde studenten praktijkervaring in een projectmatige opzet. We selecteren de deelnemers niet zozeer op parate technische kennis alswel op communicatieve vaardigheden, teamgeest, wiskundig inzicht, gezond verstand en creativiteit. Doordat onze eigen ontwikkelaars de tientallen studenten hands-on begeleiden, ontwikkelen zij zich op hun beurt in skills als training, projectmanagement, communicatie en HR. De Academy is behalve een effectief wervingsmiddel een prachtig instrument voor de permanente ontwikkeling van ons expertisecentrum als lerende organisatie.