Partners

NetRom Software werkt samen met actieve en strategische partners om de gewenste groei van de onderneming optimaal te borgen en waar mogelijk met gerichte overnames te versterken. Samen met onze business partners ontwikkelen we producten en/of diensten en kiezen we een gezamenlijke marktbenadering.

Business partners van NetRom

IceLake Capital is een private equity-onderneming met een focus op de zakelijke dienstverlening en software in de Benelux. IceLake is opgericht in 2018 en investeert in bedrijven in de business services en software sectoren met een EBITDA tussen de €3 en €10 miljoen. De grondleggers hebben een achtergrond in private equity en als ondernemer. IceLake is sinds 2019 strategische grootaandeelhouder van NetRom Software.
Genetics biedt sinds 1993 ICT-totaaloplossingen en diensten aan de overheid. Deze oplossingen en diensten variëren van het leveren en implementeren van standaard- en maatwerksoftware tot het opleiden en ondersteunen van de gebruikers. Met een team van ervaren informatici en vakspecialisten richt Genetics zich vooral op het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VT&H).