Procesinrichting

Wij hebben 21 jaar lang expertise opgebouwd en gewerkt aan het optimaliseren van het ontwikkelproces. Wat verstaan wij onder een optimaal ontwikkelproces?

Expertise en transparantie

Volgens ons is effectieve communicatie de kritische succesfactor in IT outsourcing. Wij kiezen voor de persoonlijke aanpak: directe communicatie, glasheldere afspraken en volledige transparantie - onafhankelijk van programmeertaal, ontwikkelomgeving of methodiek. Een ontwikkelteam wordt op basis van resultaatverplichting aangestuurd door een projectmanager: een technologisch zwaargewicht die de regie in handen neemt én de businesslogica van de opdrachtgever begrijpt. Hij neemt met zijn programmeurs projectverantwoordelijkheid, schakelt risico's uit en zorgt ervoor dat de communicatie met de opdrachtgever vloeiend verloopt.

Integratie met uw team

We richten ons op de snelle integratie van onze ontwikkelaars in uw organisatie. Natuurlijk stemmen wij iedere vergroting of verkleining van uw ontwikkelcapaciteit proactief met u af. Of het nu gaat om verslaglegging, projectdocumentatie, coding standards of overeenkomsten: wij bieden u inzicht en verantwoording op de manier en in de frequenties die u wenst. Wij leveren maatwerk in het optimaliseren van ieder deelproces. We doen dat in samenwerking met u en conform ons strikte kwaliteitsbeleid. Steeds meer klanten zien deze combinatie als de basis voor een succesvolle en langdurige samenwerking.

Communicatie

Wij stemmen de communicatie- en rapportagestructuur exact af op uw wensen. Of u nu overleg wenst per dag, per week of per maand: wij zorgen voor de bijbehorende rapportages, wij organiseren de conference calls inclusief verslaglegging en volgen alle acties en besluiten stipt op. Minder formeel, maar vaak zeer efficiënt overleg vindt naar wens plaats via VoIP of chat (Skype, LiveChat, et cetera). Kortom: wij werken met u samen op basis van de frequentie en de intensiteit die u wenst. Ter ondersteuning van kennis- en documentmanagement zetten we systemen als Sharepoint of wiki’s in. Urenregistratie vindt in overleg plaats in ons eigen systeem of in het uwe.

Broncodebeheer- en uitwisseling

Zodra u ontwerp en planning heeft geaccordeerd, beginnen onze programmeurs onder leiding van de projectmanager aan de bouw. Conform de vooraf gemaakte afspraken checken wij de code regelmatig in op SVN, CVS, Git, Team Foundation of in een van onze andere source controlsystemen.

Issue- en projectmanagement: Jira

Bijna simultaan met de ontwikkelwerkzaamheden beginnen ook de testwerkzaamheden. Met behulp van Jira of andere tools zorgen wij voor het online registreren, prioriteren, toewijzen, monitoren, rapporteren en auditen van issues. Jira is een geavanceerde omgeving die online samenwerking krachtig ondersteunt. Of het nu gaat om bugs, projecttaken, wijzigingsverzoeken of andere issues: wij zorgen voor een stipte en inzichtelijke afhandeling, ondersteund door de modernste tools.

Software-ontwikkelmethodes

Wij volgen doorlopend opleidingen en trainingen in de laatste ontwikkelmethodes. Methodes als Rational Unified Process (RUP), Agile en Scrum hebben ieder hun voordelen. RUP of andere watervalmethodes kunnen goed werken voor bijvoorbeeld het voorspelbaar (door)ontwikkelen van een product met stabiele en goed uitgewerkte specificaties. Agile methodes zoals Scrum zijn gericht op korte ontwikkelcycli die steeds iets bruikbaars opleveren. Directe persoonlijke communicatie, het doorlopend opnieuw stellen van prioriteiten en een sterke teamgeest bepalen de samenwerking. Per project kiezen wij de methode, of die aspecten van een methode, waar het project het meest bij is gebaat. Dat doen we op basis van onze expertise en altijd in overleg met de klant.

Software development en de klik met kennis

Los van de gekozen methode of technologie staat of valt de kwaliteit van het software-ontwikkelproces met de kwaliteit van de kennisuitwisseling. Daarom delen wij alle kennis in een beveiligde online projectomgeving.