Bas van Beek
Software Development Manager NAR
Ieder werkbezoek levert waardevolle ideeën op.
Wie werkt, neemt risico’s. Risicomanagement is het vinden en bewaren van de balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het NAR ondersteunt organisaties daarbij.