Erik Huisman
Manager R & D
Als Nederlander waardeer ik hun directheid.
Ultimo ondersteunt ruim 1.500 klantorganisaties in ondersteunende processen: Maintenance, Fleet, Infra Asset, IT Service en Facility Management. Sinds 2014 werkt Ultimo in het herontwikkelen van het gelijknamige product samen met NetRom Software.