Use cases

Een use case is de beschrijving van het gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek van buiten dat systeem. Een use case beschrijft wie (de actor, oftewel een gebruiker of een ander systeem) wat (welke handelingen) met het systeem kan doen.

Use cases worden gebruikt om de requirements te bepalen vanuit het perspectief van de gebruiker. Ze worden vaak gemaakt door analisten, die daarbij samenwerken met eindgebruikers. Ze mijden jargon en werken vaak met een modelleertaal als Unified Modeling Language (UML) of een andere notatietechniek om een use case grafisch weer te geven.

Van een enkele use case kunnen meerdere scenario's worden gegenereerd, corresponderend met verschillende wegen om een doel te bereiken. In de Unified Modeling Language kunnen use case-diagrammen gebruikt worden om de use cases van een gegeven systeem grafisch weer te geven.

In het algemeen moet een use case:

  • beschrijven wat een systeem moet doen om een doel te bereiken
  • opgesteld zijn in een implementatie-onafhankelijke taal
  • een toepasselijke mate van gedetailleerdheid hebben
  • geen details bevatten omtrent user interfaces of beeldopbouw